Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Ochrana vašich osobních údajů byla a je jedním z nejdůležitějších aspektů našeho podnikání. Dbáme na to, abyste byli vždy informováni o všech svých právech a našich krocích. S ohledem na výše uvedené a v souvislosti se vstupem nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) v platnost 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení této směrnice 95/46/WE (RODO), zveřejňujeme aktualizované zásady ochrany osobních údajů.

 

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Zpracování osobních údajů je v podstatě jakákoli činnost s osobními údaji, bez ohledu na to, zda jsou prováděny automatizovanými prostředky, např. shromažďování, ukládání, zaznamenávání, uspořádání, úprava, prohlížení, používání, sdílení, omezení, vymazání nebo zničení. Osobní údaje zpracováváme pro různé účely a v závislosti na účelu se mohou uplatňovat různé metody shromažďování, právní základy pro zpracování, použití, zveřejnění a doby uchovávání.

 

Uplatňování zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny případy, kdy je WKP správcem údajů a zpracovává osobní údaje.

 

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je:

 

FMIC Performance sp. z o.o. , Boczna 6/8/10, 42-202 Częstochowa, NIP PL9492057067, REGON 241336176

Adresa sídla: ul. Boczna 6/8/10, 42-202 Częstochowa

Dodací adresa: ul. Boczna 6/8/10, 42-202 Częstochowa

e-mail: biuro@fmic.pl


Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem:

 

- Vytvoření a správa uživatelského účtu,

 

- provádění služeb a transakcí uživatelského účtu,

 

- provádět nákupní transakce,

 

- úprava nabídek na základě aktivity zákazníků,

 

- kontaktovat vás za účelem poskytování služeb, zpracování vašeho účtu a objednávek, autorizovaných marketingových aktivit, a to prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů, zejména e-mailu a telefonu,

 

- realizace kupních a prodejních smluv,

 

- vyřizování stížností

 

- zajistit bezpečnost poskytovaných elektronických služeb,

 

- provádět přímý marketing vlastních služeb správce,

 

- organizovat věrnostní programy, soutěže a propagační akce pro uživatele,

 

- dodržování zákonných povinností, včetně daňových nebo účetních předpisů,

 

- poskytování platebních služeb,

 

- podpora pojištění zakoupeného zboží,

 

- statistické,

 

- archivace,

 

- zajištění odpovědnosti,

 

Na základě čl. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, platné právní předpisy (např. daňové právo, občanské právo, účetní právo) nebo oprávněný zájem správce nebo třetí strany.

 

Povinnost/dobrovolnost poskytnout osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je podmínkou pro používání uživatelského účtu, nákupy a zasílání newsletteru. V ostatních případech jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce, např. zpracování cookies nezbytných pro provoz webových stránek.

 

Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k zajištění řádného poskytování služby uživatelského účtu, plnění oprávněných obchodních účelů správce údajů, plnění zákonných povinností, včetně zajištění, realizace a ochrany vašich nároků:

 

-  pokud Správce zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, trvá doba zpracování do odvolání tohoto souhlasu,

 

- pokud Správce zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, trvá doba zpracování do doby, než uvedený zájem pomine (např. promlčecí lhůta občanskoprávních nároků) nebo dokud subjekt údajů nevznese námitku proti dalšímu takovému zpracování - v situacích, kdy je taková námitka oprávněná podle zákona,

 

- pokud správce zpracovává osobní údaje, protože je to nezbytné na základě platných právních předpisů, jsou doby zpracování pro tento účel stanoveny těmito právními předpisy (je například ze zákona povinna uchovávat vaše osobní údaje po delší dobu, pokud je to nezbytné pro zajištění a splnění nároku jiné společnosti nebo plnění povinností orgánů státní správy,

 

- pokud neexistují zvláštní právní nebo smluvní požadavky, základní doba uchovávání záznamů a jiných listinných důkazů vytvořených při plnění smlouvy je maximálně 10 let.Příjemci vašich osobních údajů

Příjemci vašich osobních údajů jsou:

 

- účetní firma a advokátní kancelář poskytující služby správci,

 

- auditoři a účetní, právní poradci, daňoví poradci,

 

- poskytovatelé IT a platebních systémů, které umožňují řádné fungování obchodu,

 

- poskytovatelé služeb průzkumů, včetně průzkumů NPS (spokojenosti zákazníků),

 

- společnosti zabývající se vymáháním pohledávek (přičemž osobní údaje jsou poskytovány pouze v rozsahu, který je skutečně nezbytný pro daný účel),

 

- státní orgány (pouze v případě, že je to skutečně nezbytné a vyžadované na základě závazných právních předpisů a v souladu s nimi).

 

Práva subjektu údajů

Podle zákona RODO máte právo:

 

- požádat o přístup ke svým osobním údajům,

 

- požádat o opravu svých osobních údajů,

 

- požádat o vymazání svých osobních údajů,

 

- požádat o omezení zpracování osobních údajů,

 

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

 

- požádat o přenositelnost osobních údajů.

 

Všechna svá práva můžete uplatnit přímo u správce:

 

tuning@fmic.pl, +48 793 593 993 , ul. Boczna 6/8/10, 42-202 Częstochowa

 

Právo odvolat souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste udělili, můžete kdykoli odvolat.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

 

Stížnost dozorovému úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (dříve Generální inspektor pro ochranu osobních údajů - GIODO).

 

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany.

Oprávněnými zájmy Správce nebo třetí strany jsou:

 

- provádění a ochrana nároků,

 

- přímý marketing,

 

- poskytování elektronických služeb.

 

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizacji

 

Správce nepředává vaše údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu to neukládá zákon.

 

Informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Správce neprovádí profilování vašich osobních údajů ani automatizované rozhodování.Soubory cookies

V omezené míře můžeme na našich webových stránkách automaticky shromažďovat osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se při používání webových stránek ukládají do počítače nebo jiného mobilního zařízení. Tyto soubory cookies se používají mimo jiné k využívání různých funkcí poskytovaných na webových stránkách nebo k potvrzení, že uživatel viděl určitý obsah webových stránek. Mezi soubory cookies rozlišujeme ty, které jsou nezbytné pro provoz našeho obchodu a slouží k poskytování:

 

- udržování uživatelské relace,

 

- uložení stavu relace uživatele,

 

- umožnění ověřování pomocí přihlášení,

 

- ukládání informací nezbytných pro fungování online nákupního košíku v případě online nákupu v našem obchodě,

 

- sledování dostupnosti služby.

 

Další kategorií souborů cookie jsou ty, které sice nejsou nezbytné pro používání našich webových stránek, ale usnadňují a umožňují jejich používání:

 

- obnovit naposledy navštívené zobrazení při příštím přihlášení k produktu,

 

- zapamatování si volby uživatele, zda se má vybraná zpráva přestat zobrazovat nebo - zobrazit určitý početkrát,

 

- obnovit relaci uživatele,

 

- zapamatování poslední vybrané kategorie v produktu,

 

- zkontrolovat, zda ukládání souborů cookie funguje správně,

 

- umožnění automatického přihlášení k produktu (možnost "zapamatovat si mě"),

- nastavení preferovaného jazyka, měny, velikosti písma a dalších vlastností, které vám usnadní práci s aplikací,

 

- obnovit poslední výsledek hledání v produktu,

 

- zobrazení naposledy prohlížených produktů v internetovém obchodě,

 

- zobrazení posledního vybraného parametru třídění.

 

Používáme také třetí strany, jejichž seznam se neustále mění, které používají soubory cookies pro následující účely:

 

- sledování návštěvnosti našich webových stránek,

 

- shromažďovat anonymní souhrnné statistiky, které nám umožní pochopit, jak uživatelé používají naše webové stránky, a umožní nám neustále zlepšovat naše produkty,

 

- zjištění počtu anonymních uživatelů našich webových stránek (potřebné k analýze používání),

 

- řídit, jak často se vybraný obsah zobrazuje uživatelům,

 

- průzkum přihlášení k odběru newsletteru,

 

- použití komunikačního nástroje,

 

- integrace do komunitního portálu,

 

- online platby.

Mezi tyto subjekty k datu vydání tohoto dokumentu patří:

 

- Google Analytics (další informace a doplněk prohlížeče pro blokování služby Google Analytics: tools.google.com),

 

- PayPal (více informací naleznete na: www.paypal.pl)

 

- PayU (více informací naleznete na: www.payu.pl)

 

- DPD (více informací naleznete na: www.dpd.pl)

 

- Facebook (více informací naleznete na: www.facebook.com)

 

- Gmail / Google (více informací naleznete na: www.gmail.com , www.google.com).Soubory cookies používané námi nebo jinými poskytovateli třetích stran můžete spravovat změnou nastavení svého prohlížeče. Měli byste si však být vědomi toho, že pokud soubory cookies odmítnete, některé funkce nabízené našimi webovými stránkami nemusí fungovat správně, nebo dokonce v některých případech může dojít k úplnému znemožnění používání vybraného produktu.

 

Bez vašeho výslovného souhlasu nespojujeme osobní údaje (jméno, adresu atd.) s údaji uloženými v souborech cookie, které používáme. Soubory cookie (dočasné/trvalé) musí být přijaty, aby bylo možné používat funkci nákupního košíku.

 

Aktivace a deaktivace souborů cookie v oblíbených webových prohlížečích:

 

Microsoft Internet Explorer:

"Nástroje" ' "Možnosti Internetu" ' "Soukromí" ' "Nastavení/Rozšířené ..." ' "Soubory cookie/přijmout"

 

Opera:

"Nástroje" ' "Předvolby..." ' "Pokročilé" ' "Soubory cookie/Přijmout soubory cookie".

 

Mozilla Firefox:

"Nástroje" ' "Možnosti..." ' "Ochrana osobních údajů" ' "Soubory cookie/Přijmout soubory cookie".

 

Google Chrome:

"Nastavení Google Chrome" (symbol s klíčem) ' "Možnosti" ' "Pro pokročilé" ' "Ochrana osobních údajů" ' "Nastavení obsahu" ' "Soubory cookie" ' "Povolit místní úložiště (doporučeno)".

 

Apple Safari:

"Preferences" ' "Security" ' "Accept cookies: always".

 

Pokud chcete soubory cookie deaktivovat, proveďte poslední krok opačným způsobem, např. pokud je zaškrtnuta možnost "přijmout", zrušte její zaškrtnutí.

 

Přístupové protokoly

Informace o používání našich webových stránek jejich uživateli a jejich IP adresách shromažďujeme na základě analýzy záznamů o přístupu. Tyto informace používáme k diagnostice problémů se serverem, analýze možných narušení bezpečnosti a správě webových stránek. IP adresa používáme také ke statistickým účelům, tj. ke shromažďování a analýze demografických údajů o návštěvnících webových stránek (např. informace o regionu, z něhož byl hovor uskutečněn). Na základě výše uvedeným způsobem získaných informací jsou v konkrétních případech vypracovávány souhrnné, obecné statistické přehledy, které jsou poskytovány třetím stranám, které s námi spolupracují. Ty obvykle obsahují informace o zobrazení webových stránek. Tyto přehledy však neobsahují žádné údaje, které by mohly být použity k vaší identifikaci.

 

Měli byste si být vědomi toho, že na žádost oprávněných osob můžeme být povinni zveřejnit informace týkající se IP čísla uživatele našich webových stránek - na základě platných právních předpisů - státní orgány v souvislosti s jejich řízením.

 

Rádi bychom vás také informovali, že kdykoli sledujeme náš oprávněný zájem, vždy zvažujeme dopad zpracovávaných osobních údajů na subjekty údajů. Nikdy nezpracováváme více údajů, než je nezbytné pro poskytování služby, nebo pokud by to mělo negativní dopad na tyto osoby. Obecně platí, že větší množství údajů, jako je e-mailová adresa, poštovní adresa, zpracováváme pouze pro konkrétní služby a v případě, že je to nezbytné, např. odběr newsletteru, odeslání objednávky.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Upozorňujeme, že ustanovení těchto zásad budeme v případě potřeby průběžně aktualizovat:

 

- změny v právních předpisech,

 

- vznik nových pokynů orgánů dohlížejících na správnost zpracování údajů,

 

- změna technologie zpracování osobních údajů, pokud má vliv na obsah těchto zásad,

 

-změny způsobů, účelů nebo právního základu našeho zpracování osobních údajů.